Servicehunde

Alle fortjener et værdigt liv. Også dem, der lever med psykisk sårbarhed. En servicehund kan være en uundværlig støtte på vejen mod et liv, der er værd at leve.

Behovet for servicehunde er stigende

Hvad er en servicehund?

En servicehund er mere end en sød følgesvend. Det er en hund med en særlig opgave, som den har trænet intensivt på at udføre, siden den var 8 uger gammel.

En servicehund er et enestående hjælpemiddel til personer, der kæmper med psykiske funktionsnedsættelser – såsom angst, depression og PTSD. Omstændigheder, der forhindrer borgeren i at arbejde, flytte hjemmefra eller blot gå en tur i nabolaget.

Servicehunden uddannes til at støtte borgeren og skærme i udfordrende situationer. Fx når stresshormonerne raser ved lægebesøget.

Behovet for servicehunde er stigende. Det behov arbejder vi hver dag for at imødekomme – ved at uddanne servicehunde af allerhøjeste kvalitet.

Brugerfortællinger

Hvad gør din servicehund for dig?

Vejen tilbage til livet

Servicehunde med dokumenteret effekt

Hvad betyder servicehundene for vores brugere i hverdagen? Det har vi spurgt dem om i en ny undersøgelse. Og det viser sig, at servicehundene har superkræfter, når det gælder skabelsen af livskvalitet og livsmod.

Servicehundene giver brugerne …

 • et liv uden ensomhed
 • forbedret mental sundhed
 • tryghed og selvstændighed
 • overskud til at arbejde eller uddanne sig
 • frihed til at leve det liv, de drømmer om
 • håb for fremtiden.

Fx svarer 76,5%, at servicehunden betyder alt for at kunne bevæge sig ud mellem andre mennesker.

Det er et resultat, vi kun kan være stolte af. Og det bekræfter os i, at vores arbejde kun lige er begyndt.

Hvordan får du en servicehund?

En servicehund kan være nøglen til et trygt og selvstændigt liv. Men hvad skal der til for at gøre ønsket om en servicehund til virkelighed?

Vejen dertil er ikke ‘bare lige’. Det er en nøjsom proces, hvor vi ikke går på kompromis. Hverken når vi udvælger og uddanner hundene – eller når vi matcher hund og borger. Grundighed og tålmodighed er vigtige byggesten i vores daglige arbejde.

En servicehund bevilges efter Serviceloven §112. Dermed er der visse kriterier, borgeren skal leve op til, før vi kan finde et firbenet match.

 • Lægen skal dokumentere, at der er tale om en nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.
 • Alle andre behandlingsmuligheder skal være udtømte.

Dernæst vurderer kommunen hjælpemidlets væsentlighed.

Her ser de på, om servicehunden:

 • i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
 • i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet
 • er nødvendig for, at den pågældende kan udøve sit erhverv.

Alternativt kan borgeren (eller de pårørende) selv betale for servicehunden. Det kræver ingen bevilling hos kommunen.

Alle hunde er skønne. Men det er ikke alle, der egner sig til jobbet som servicehund.

Servicehunde skal være rolige, lydige og venlige – både over for mennesker og dyr. De skal være pålidelige og stabile, så de kan håndtere stressede situationer uden tøven. Og så skal de være sunde. Både fysisk og mentalt.

Alle hundene gennemgår løbende offentlighedstests for at vurdere deres ageren i det offentlige rum.

Især racer som Labrador Retriever, Golden Retriever og Kongepuddel er oplagte valg.

Læs mere om racer→

En servicehund kan aldrig hvile på laurbærrene. Den trænes både før, under og efter, vi finder et oplagt borgermatch.

Før: Uddannelsen starter, når hvalpen er 8 uger gammel. Her øver den sig fx i Deep Pressure Therapy samt at begå sig i det offentlige rum uden at lade sig forstyrre af omgivelserne. Grundtræningen udføres bl.a. i samarbejde med indsatte i projektet ‘Hunde bag tremmer’.

Vi uddanner efter LIMA-principperne (Least Invasive and Minimally Aversive Model), hvor positiv forstærkning er et vigtigt værktøj. Derfor skal borgeren også fortsætte med at anvende hundens foder til belønning i hverdagen.

Under: Træningen fortsætter, når hund og borger matches. Det er nemlig vigtigt, at hunden kender indgående til borgerens udfordringer, og hvordan den skal hjælpe i enhver situation.

Efter: Når overleveringen er afsluttet, lader vi ikke brugeren klare skærene alene. Alle brugere har fx mulighed for at deltage i fællestræninger med instruktører og andre brugere hver måned.

Når borgeren får godkendt sin bevilling, kommer vi på besøg. Her er der mulighed for at forventningsafstemme. Vi sikrer os bl.a., at personen er klar til det ansvar, det er at have en servicehund.

Herefter går vi i gang med at lede efter et firbenet match. Og vi venter gerne, hvis matchet ikke sker i første omgang. Et godt match er nemlig altafgørende for, at der udvikles et vellykket samarbejde fyldt med kemi, respekt og tillid.

Når vi har fundet et match til borgeren, og servicehunden er certificeret, starter overleveringen. En proces, som kræver tålmodighed. Vi tøver derfor ikke med at bruge flere måneder på at skabe en unik forbindelse mellem hund og borger, inden hunden opnår en certificering.

Vi har nemlig set med egne øjne, hvordan en skånsom og grundig overlevering skaber stærke relationer på sigt.

Det er matchet mellem hund og borger, der afgør, hvor lang processen er.

Har vi en hund i træning, der matcher borgeren, er ventetiden ca. 4 måneder. Skal vi derimod kigge efter et match i nye kuld, kan ventetiden strække sig til 1 år.

Her gør det ingen forskel, om borgeren har modtaget en bevilling eller betaler servicehunden af egen lomme.

Vi bliver ofte spurgt, om man kan træne sin egen servicehund. Det kan du godt. Det kræver dog, at du har/vælger en race, der egner sig til jobbet. Og at du er villig til at investere den tid, det tager.

Hos Foreningen Servicehundeakademiet bliver du tilknyttet en erfaren instruktør, der guider dig i forløbet. Men det er dig selv, der står for træningen af hunden.

Det er vigtigt, at du anerkender dit ansvar. Hunden skal vide præcist, hvad den skal gøre i pressede situationer. Det kræver grundig og fokuseret træning.

Bemærk, at der er ingen garanti for, at din hund består uddannelsen. Kun de bedste hunde opnår en certificering hos os.

77% af brugerne mener, at deres servicehund betyder alt for deres psykiske velbefindende.

Kilde: Brugerundersøgelse, Foreningen Servicehundeakademiet, 2024

Når livet er svært

Hvem kan en servicehund hjælpe?

En servicehund er en trofast følgesvend til personer med funktionsnedsættelser som følge af psykisk sårbarhed.

Det kan fx være borgere, der lever et liv med én eller flere af følgende diagnoser:

Alder er underordnet. Vi har matchet hunde med både unge og voksne – med stor succes.

Det er dog afgørende, at borgeren erkender, at det er et stort ansvar at have en servicehund. Den skal trænes, passes og plejes samt luftes dagligt i al slags vejr. Derfor vil en servicehund ikke være det rette hjælpemiddel for alle.

Case

Servicehunden Lucca forhindrer 20-årige Maj i at udøve selvskade

Maj har mere i rygsækken end de fleste unge kvinder. Angstanfald, selvskade, depressive episoder og frygt forhindrede hende i at leve det liv, hun gerne ville.

Løsningen blev Lucca. En servicehund, som hjælper Maj med at få ro, stabilitet og tryghed i hverdagen. Og forhindrer hende i at gøre skade på sig selv.

Han har givet mig en livskvalitet og tryghed, jeg aldrig har turdet drømme om. Både familie og venner er forundrede over, hvor dygtig han er. Og hvor meget han har hjulpet mig med at leve mit liv på mine præmisser. Han er et uvurderligt hjælpemiddel og en fantastisk ven!”

Fællestræning

Bliv en del af et fællesskab

Når borgeren matches med en servicehund, siger vi ikke farvel og tak. Tværtimod. Vi siger på gensyn.

Alle brugere inviteres til fællestræning med vores instruktører én gang om måneden. Skiftevis i Jylland og på Fyn og Sjælland.

Her træner vi og dygtiggør hundene – men vi knytter også bånd til hinanden. Bånd, som for nogle bliver starten på gode venskaber med andre brugere, som bor i samme område.

Træningen slutter selvfølgelig af med hyggelige snakke og en varm kop kaffe.

Hvad kan en servicehund?

En uundværlig hjælper i hverdagen

Servicehunden er uddannet i at være en urokkelig støtte for sin bruger. Uanset hvilke psykiske udfordringer han/hun kæmper med.

Den kan fx …

 • fjerne fokus i ubehagelige situationer og forhindre angstanfald
 • sænke borgerens puls og kortisolniveau
 • skabe ro og tryghed i det offentlige rum (bl.a. ved hjælp af Deep Pressure Therapy)
 • tilbyde nærvær hos lægen, i elevatoren eller i bussen
 • skabe struktur og faste rutiner i hverdagen.


Dermed kan servicehunden give brugeren en hverdag uden for hjemmets fire vægge. Med ro, tryghed og fornyet overskud til fællesskaber, uddannelse og job.

Vi står klar til at hjælpe dig

25 certificerede servicehunde om året

Foreningen Servicehundeakademiet er et team af dedikerede instruktører. Og vi ved alt, der er værd at vide, om hunden som hjælpemiddel.

Årligt certificerer vi ca. 25 servicehunde. Hunde, som gør et kæmpe stykke arbejde for at give psykisk sårbare livskvaliteten tilbage.

Du er i gode hænder hos Servicehundeakademiet

Derfor er du i gode hænder hos os.

Tøv endelig ikke, hvis du har spørgsmål. Uanset om det handler om pris, træningsmetoder eller ventetider.