Førerhunde

Vores førerhunde bliver specialtrænet til at føre blinde og svagtseende sikkert fra A til B. Med en førerhund kan du bevæge dig sikkert rundt uden assistance fra seende.

BASERET PÅ POSITIV INDLÆRING

Hvad kan en førerhund?

Vores førerhunde bliver specialtrænet til at føre blinde og svagtseende sikkert fra A til B. Førerhunden stopper for kanter, trapper, vejarbejde samt fører dig sikkert uden om forhindringer. Hunden er trænet efter et standardiseret kommandosæt bestående af ca. 45 kommandoer. Førerhunden kan således ved en kommando finde døre, trapper, fodgængerfelter, tjekstander til rejsekort, bænke og meget mere. Med en førerhund kan du bevæge dig sikkert rundt uden assistance fra seende. Har du som blind eller svagsynet samtidige psykiske udfordringer kan du søge om en kombi-hund, der foruden at fører dig, kan agere psykisk servicehund for dig ved behov.

Vi træner vores hunde med positiv indlæring baseret på LIMA-principperne (Least Invasive and Minimally Aversive model). Dette sikrer hundenes velbefindende og involverer brugen af belønninger som godbidder til positiv forstærkning – noget som du skal være indstillet på at anvende til belønning hele førerhundens arbejdsliv. Vores erfarne instruktører kombinerer deres menneskelige indsigt med dybdegående viden om hundetræning, adfærd og relationen mellem bruger og hund.

Vores team af førerhundeinstruktører består af uddannede og dedikerede instruktører, med indgående kendskab til problemløsning og opbyggelse af samarbejde mellem borger og hund. Vores førerhundeinstruktører har tilsammen hjulpet og vejledt mere end 40 førerhundebrugere via individuelle hjemmebesøg eller kurser for førerhundebrugere. Så hos os er du i trygge og erfarne hænder.

ANSØGNINGSPROCESSEN

Din vej til en førerhund

Vi starter med en besøgsvisitation hjemme hos dig, for at sikre, at du er klar til at have en førerhund og vil kunne drage fordel af dens assistance. Din evne til at bruge en mobilitetsstok vurderes også, og vi tilbyder yderligere mobilitetstræning om nødvendigt. Visitationen er begyndelsen på vores rejse mod at give dig en fantastisk førerhund og en stærk fællesskabsoplevelse. Visiteres du en førerhund, indgås der samtidig en kontrakt mellem din kommune og Foreningen Servicehundeakademiet.


Fra træning til fællesskab

Den kommende førerhund trænes først af vores instruktører, og når det rette match er fundet, indleder vi træning i dit nærmiljø. Du bliver en vigtig del af træningsprocessen, og vi lægger stor vægt på at opbygge en stærk relation mellem dig og din førerhund. Førerhunden lærer et standardiseret kommandosæt, og du får som bruger mulighed for at tilføje kommandoer, som passer til dig og din hverdag. Efter udplaceringen står vi altid klar til at hjælpe dig, uanset udfordringen.

Vores erfarne instruktører træner landet over, og du er altid velkommen til at deltage i vores træningsfællesskab og deltage i træningen sammen med os. Årlige kurser giver dig mulighed for at udforske fællesskabet, tackle nye udfordringer og lære sjove måder at interagere med din førerhund på.

Sådan ansøger du om en førerhund

For at blive bevilget en førerhund fra kommunen som et hjælpemiddel for synshandicappede (§112 i Lov om Social Service), skal du enten være blind eller have et syn, der ikke kan bruges til at orientere dig med. Det kan f.eks. være, du har svært ved at færdes på egen hånd, har natteblindhed, tunnelsyn eller oplever meget blænding i stærkt sollys. Vi guider dig gennem ansøgningsprocessen, og udgifterne dækkes af kommunen som en del af vores prisaftale. Du skal selv betale foder, plejemidler samt ikke receptpligtig medicin til din førerhund. Hos os sundhedsforsikres din førerhund, så du med sikkerhed ved at den kan få den rette behandling.

MEDINDFLYDELSE

Det rette match

Du har hos os medindflydelse på hvilken race din førerhund skal være. Vi træner og udplacerer fortrinsvis en række forskellige hunderacer, som vi har rigtig god erfaring med – bl.a. labrador retriever, altdeutsche schæfere, golden retriever og kongepuddel. Vi rådgiver og vejleder dig i hele processen med henblik på det optimale match mellem hund og borger.

Se mere om mentaliteten hos de forskellige racer her.