Servicehunde til borgere med skizofreni

En servicehund kan blandt andet give anledning til en følelse af sikkerhed, hvis borgeren eksempelvis føler sig forfulgt.

En servicehund kan i mange tilfælde hjælpe borgere med skizofreni

Skizofreni kan betegnes som forskellige former for psykose, hvor den ramte person har en anden virkelighedsopfattelse end normalt. En psykose vil ofte påvirke personens sanser, tankemønster, følelser samt evne til at skelne mellem virkelighed og fantasi. Der findes flere forskellige former for skizofreni, men den mest almindelige form er paranoid skizofreni. En person med denne form for skizofreni vil ofte lide af vrangforestillinger, hvor vedkommende eksempelvis føler sig overvåget eller forfulgt samt hallucinationer, hvor der eksempelvis ses- eller høres ting, som ikke er virkelige. Dette kan være stemmer, som kan have en ubehagelig, nedladende og/eller truende karakter. Andre symptomer kan være manglende koncentrationsevne, forstyrret sprog, depression, angst samt store vanskeligheder ved at indgå i sociale relationer.

Skizofreni kan udspille sig på mange forskellige måder med få- eller mange psykotiske symptomer, og disse kan være af forskellig styrke. Fællesnævneren er dog, at jo tidligere man opdager- og behandler sygdommen, desto lysere vil fremtiden for den ramte se ud.

En servicehund vil i mange tilfælde kunne hjælpe en borger, som lider af skizofreni. En servicehund kan blandt andet give anledning til en følelse af sikkerhed, hvis borgeren eksempelvis føler sig forfulgt. Ved ikke at reagere på de (uvirkelige) ting, som borgeren oplever, eksempelvis stemmer eller skikkelser, vil servicehunden kunne giver anledning til ro og en øget tryghed hos borgeren. Dette vil blandt andet kunne understøtte borgerens mulighed for selvstændigt at kunne deltage i forskellige former for hverdagsaktiviteter. Derudover kan en servicehund støtte borgeren i sociale begivenheder, hvorfor den vil kunne bidrage til at forebygge- eller reducere isolation. Servicehunden kan desuden hjælpe med at aflede opmærksomheden fra vrangforestillinger og hallucinationerne ved eksempelvis at kræve opmærksomhed, motion og omsorg. Servicehunden kan varsle om- og dæmpe angstsymptomer eller hjælpe med at tackle angstanfald, såfremt borgeren skulle nå dertil.


En servicehund kan være en uvurderlig støtte i hverdagen

Gennem træning og opmærksomhed på borgerens behov, kan servicehunden være en uvurderlig støtte i hverdagen for en borger, som lider af skizofreni. En servicehund vil kunne understøtte borgerens oplevelse af empowerment og tro på egen formåen, hvilket kan have en positiv indvirkning på borgerens mentale sundhed og livskvalitet.

Idet skizofreni kan komme til udtryk på mange forskellige måder, er det vigtigt at understrege, at det ikke er alle med denne form for psykisk sygdom, som vil kunne have gavn af en servicehund. Man bør altid søge råd og vejledning hos professionelle før man beslutter, om en servicehund vil kunne være det rigtige hjælpemiddel.