Servicehunde til borgere med autisme

Servicehunden kan blandt andet give sensorisk feedback gennem berøring eller understøtte et bestemt behov for sansestimuli.

Servicehunden giver selvtillid og tro på egne evner

Autismespektrumforstyrrelser (ASF) er udviklingsforstyrrelser, som karakteriserer sig ved, at der ses forstyrrelser i det sociale samspil, afvigende kommunikationsmønstre samt begrænsede og ofte stereotype interesser, aktiviteter og fantasier. Lever man med en autismespektrumforstyrrelse vil man derfor typisk, i varierende grad, opleve udfordringer med at kommunikere med andre samt indgå i sociale relationer. Man kan opleve vanskeligheder ved at aflæse andres følelser, intentioner og tanker og ligeledes selv være udfordret på at udtrykke disse. Ofte ses manglende situationsfornemmelse også i forhold til en passende social adfærd.   

Borgere med ASF vil muligvis kunne have gavn af en servicehund, idet den kan bidrage til at træne- og udvikle færdigheder samt skabe struktur i hverdagen. En servicehund kan via sin synlige tilstedeværelse virke understøttende for borgerens anvendelse af sproget, og dermed også for borgerens færdigheder i sociale situationer. Dette vil eksempelvis kunne have en positiv indvirkning på borgerens selvtillid og tro på egen formåen. En servicehund vil desuden kunne virke beroligende og skabe tryghed, hvilket vil kunne reducere eventuel angst og stress hos borgeren.

Hunden hjælper med at skabe en forudsigelig rutine

Den konstante tilstedeværelse af servicehunden kan hjælpe med at skabe en forudsigelig rutine og virke understøttende for borgerens træning af dagligdagsfærdigheder. En servicehund kan trænes til at udføre specifikke opgaver eksempelvis minde borgeren om konkrete gøremål eller hjælpe borgeren med at holde fokus og opmærksomhed på en given aktivitet. Dette kan eksempelvis være særligt gavnligt for borgere med autisme, som ofte oplever at have brug for en øget mængde forudsigelighed og stabilitet.

Servicehunden kan desuden give sensorisk feedback gennem berøring eller understøtte et bestemt behov for sansestimuli. Borgere med ASF oplever ofte dårlig nattesøvn og/eller søvnforstyrrelser, hvortil en servicehund kan trænes til at give deep pressure therapy (DTP). Her vil hunden, ved hjælp af egen kropsvægt, lægge det ønskede tryg/pres på borgerens krop, hvilket vil kunne virke beroligende, sænke pulsen og give ro til nervesystemet. Hundens tryk tydeliggør kroppens afgrænsninger og stimulerer således den taktile sans (berøringssansen). Dette giver anledning til kropsbevidsthed hos borgeren hvilket virker tryghedsskabende. Samtidig giver tyngden og de dybe tryk inputs til den proprioceptive sans (muskel-ledsansen), hvilket virker beroligende og giver en fornemmelse af “samling” på kroppen.


En servicehund er ikke en universalløsning

Der er dog vigtigt at understrege, at servicehunde ikke er en universalløsning, og derfor ikke egner sig til alle borgere med ASF. Det er vigtigt at overveje de individuelle ønsker og behov, samt søge professionel råd og vejledning før man beslutter, om en servicehund vil kunne være det rette hjælpemiddel.