Servicehunde til borgere med borderline

En servicehund vil fx kunne nedbringe risikoen for social isolation, idet den som ledsager vil kunne støtte borgeren under sociale aktiviteter og begivenheder.

Servicehunde kan være til stor gavn for borgere med borderline personlighedsforstyrrelse

Borderline personlighedsforstyrrelse er en psykisk lidelse, der ofte karakteriseres ved følelsesmæssig ustabilitet, problemer med selvbilledet og problemer med at indgå i sociale relationer. Mennesker med borderline personlighedsforstyrrelse kan have svært ved at regulere deres følelser, hvilket kan påvirke deres daglige liv på mange måder. Det kan blandt andet være vanskeligt for personer med borderline at forstå andre menneskers handlinger og tankemønstre. Samtidig har de ofte en usikker selvopfattelse, som kan give anledning til tomhedsfølelse og angst. Mennesker, som lever med borderline, har ofte symptomer som stor impulsivitet, store humørsvingninger, følelse af tomhed, angst for at blive forladt mv. Borderline kan dog opleves i mange forskellige grader, hvorfor symptomerne også kan optræde i varierende grad.

Servicehunde kan være til stor gavn for borgere med borderline personlighedsforstyrrelse. Gennem deres støttende og konstante tilstedeværelse kan en servicehund mindske borgerens følelse af tomhed samt bidrage til en følelse af ro hos borgeren. Servicehunden kan trænes til at give emotionel support, reducere angst og stress samt hjælpe med at skabe struktur og rutiner i hverdagen.

Servicehunden kan hjælpe med at berolige og støtte, varsle om- og dæmpe angstsymptomer eller hjælpe med at bryde negative tankemønstre, som ellers kunne have givet anledning til selvskade. I relationen med borgeren kan servicehunden øge borgerens fornemmelse af sikkerhed, hvilket kan bidrage til en følelse af stabilitet, nærvær og tryghed.

Nedbringer risikoen for social isolation

En servicehund vil kunne nedbringe risikoen for social isolation, idet den som ledsager vil kunne støtte borgeren under sociale aktiviteter og begivenheder. Servicehunden vil kunne øge borgerens mulighed for at deltage i aktiviteter og herigennem støtte borgeren til en øget følelse af empowerment. Derudover vil servicehunden kunne at støtte borgeren i andre svære situationer, hvortil borgerens tro på egen formåen vil kunne øges. Dette vil kunne virke fremmende for borgerens oplevelse af social inklusion og dermed også fremmende for borgerens mentale sundhed og trivsel.

Idet behovene og symptomerne kan variere meget hos borgere med borderline personlighedsforstyrrelse, er det vigtigt at bemærke, at det ikke alle, som vil kunne have gavn af en servicehund. Det er altid bedst at tale med en professionel, f.eks. en psykolog eller terapeut, for at få den rette vejledning omkring behandlingsmuligheder herunder eventuelt udbytte af en servicehund.