Servicehunde til borgere med PTSD

Servicehunden kan fx trænes til at give Deep Pressure Therapy (DTP). Her vil hunden, ved hjælp af egen kropsvægt, lægge det ønskede tryg/pres på borgerens krop, hvilket vil virke beroligende, sænke pulsen og give ro til nervesystemet.

Servicehunde kan berolige og støtte i stressede situationer

Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) er en alvorlig psykisk lidelse, som kan påvirke en persons daglige liv, følelsesmæssige velvære og evne til at fungere normalt. PTSD findes i forskellige grader, og opstår ofte som følge af svær psykisk belastning eller en traumatisk oplevelse. Personer, som lever med PTSD, er ofte plaget af, at den traumatiske oplevelse genspiller sig for deres indre, hvilket både kan ske i vågen tilstand eller i søvne via drømme og/eller mareridt. Symptomerne på PTSD og disse hyppige flashbacks vil ofte ligne generelle angstsymptomer. Derudover oplever mange aggressivitet, koncentrationsbesvær, bevidsthedsindsnævring, fortvivlelse, håbløshed mv. Nogle sover desuden meget dårligt og oplever ligeledes fysiske symptomer som eksempelvis muskelsmerter.

Der kan være mange forskellige årsager til at kroppen reagerer, og personer med PTSD forsøger ofte at undgå de situationer, steder, personer mv. Som forbindes med den traumatiske oplevelse. Forskellige sensoriske inputs vil også kunne tricke symptomerne. Dette kan eksempelvis kunne være en særlig duft, stemning eller lyd.

En stor hjælp i hverdagen

For borgere med PTSD vil en servicehund kunne være en stor hjælp i hverdagen. Servicehunden kan hjælpe med at berolige og støtte borgeren i stressede situationer, den kan varsle om angstsymptomer eller hjælpe med at bryde negative tankemønstre. Servicehunden giver også en følelse af tryghed og sikkerhed, hvilket kan føre til større selvstændighed hos borgeren. En servicehund kan hjælpe borgeren i det offentlige rum, og dermed være med til at reducere isolation samt øge borgerens mulighed for at udføre aktiviteter i hverdagen.

Tryghed gennem DTP

Servicehunden kan desuden trænes til at give deep pressure therapy (DTP). Her vil hunden, ved hjælp af egen kropsvægt, lægge det ønskede tryg/pres på borgerens krop, hvilket vil virke beroligende, sænke pulsen og give ro til nervesystemet. Dette kan være særlig gavnligt for de borgere, som har svært ved at holde fokus, som oplever stærke flashbacks eller som sover uroligt om natten. Hundens tryk tydeliggør kroppens afgrænsninger og stimulerer således den taktile sans (berøringssansen). Dette giver anledning til kropsbevidsthed hos borgeren hvilket virker tryghedsskabende. Samtidig giver tyngden og de dybe tryk inputs til den proprioceptive sans (muskel-ledsansen), hvilket virker beroligende og giver en fornemmelse af “samling” på kroppen.

En servicehund vil kunne styrke borgerens selvtillid og bidrage positivt til en selvstændig livsførelse bl.a. via en øget tro på egen formåen. En servicehund kan således anses som en meningsfuld og støttende forbindelse, som vil kunne have positiv indvirkning på borgerens sundhed og livskvalitet.

PTSD kræver ofte tid og tålmodighed

Det bør nævnes, at forløb med servicehunde og borgere med PTSD ofte kræver tid og tålmodighed før, at servicehundens fulde effekt vil kunne ses. En servicehund vil således ikke være for alle borgere med PTSD. Der bør altid søges professionel hjælp før, at man beslutter, om en servicehund vil kunne være det rette hjælpemiddel.