For fagpersoner

I det følgende kan du læse relevant information for kommuner og sagsbehandlere, samt hvordan vi tager vores ansvar alvorligt, når vi udplacerer servicehunde.

POLITIK OG PROCEDURE

Hvad kan vi?

Foreningen Servicehundeakademiet uddanner servicehunde til hele Danmark. Vores spidskompetence er vores faglighed, evnen til at rumme forskelligheder og arbejde med relationer. Vores viden er baseret på uddannelse og mange års erfaring på området. Vi har en bred viden om de forskellige psykiske diagnoser og deres forskelligheder. Vi kigger på hvilken funktionsnedsættelse den enkelte har, og hvordan vi evt. kan afhjælpe via en servicehund.

Det er ikke diagnosen der afgør hvilken målgruppe vi arbejder med. De fleste har udfordringer med arbejdshukommelsen, sociale færdigheder og angst. Vi arbejder på at mindske funktionsnedsættelsen, men har naturligvis forskellige tilgange, alt efter hvilken diagnose borgeren har. Vores opgave er at gøre borgeren mere selvhjulpen og opnå recovery ved hjælp af servicehunden.

Vi har valgt at bruge videoanalyse i team, som er udviklet af Socialstyrelsen. Dette er et perfekt værktøj for os, da vi her kan se og analyserer samspillet mellem borgeren og servicehunden. På denne måde får vi mulighed for at kunne yde den bedste vejledning og støtte, således, at borgeren kan få det fulde udbytte af servicehunden. Udover videoanalyse bruger vi også IPPA som værktøj til dokumentation.

Tøv endelig ikke, hvis du har spørgsmål til os. Uanset om det handler om pris, træningsmetoder eller ventetider.

Et typisk forløb

 • Ved første møde (vurderingsmøde) med borgeren gør vores faglighed, at vi kan holde fokus på funktionsnedsættelsen i stedet for diagnosen. Det gør os i stand til fagligt at vurdere om en servicehund er det rigtige hjælpemiddel, og i så fald præcis hvor den kan hjælpe. Vi skaber et velfungerende samspil og gode relationer

 • Inden vi kommer på første besøg med hunden, inviterer vi borgeren til et videomøde (afhængig af lokation), hvor vi informerer om hvad borgeren skal have klar når hunden kommer på besøg, om forsikring, dyrlæge, foder, legetøj, regler, samtykkeerklæring, forventningsafstemning om forløbet mm.

 • Hunden kommer på besøg ad kortere og længere varighed – og altid med undervisning. Vi holder tæt kontakt under besøget for hurtigt at kunne guide borgeren

 • En overlevering tager ca. 3 måneder med undervisning af en kompetent instruktør der tilrettelægger forløbet ud fra borgerens funktionsnedsættelser (IPPA), så der genskabes håb og positiv identitet hos borgeren med fokus på recovery

 • Efter ca. 6 måneder laves ny opfølgning (IPPA)

 • Vi følger teamet resten af hundens levetid, og ved bekymringer kontaktes kommunen

Krav til ansøger

Hvem kan få en servicehund?

Der er en række krav der skal være opfyldt af ansøger, for at vi kan udplacere en servicehund fra vores forening. Dette er essentielt for at sikre den bedst mulige succes i samarbejdet mellem ansøgeren og servicehunden. Det skyldes ikke blot vores ansvar for at sikre dyrevelfærd og trivsel for den hund, vi udplacerer, men også fordi vi som forening har et særligt stort etisk ansvar. Denne tilgang gavner både brugeren, hunden og foreningen på en meningsfuld måde.

 • Ansøger har én eller flere funktionsnedsættelser

 • Ansøger har et stort ønske om at udvikle sig med servicehunden. Inden for de første tre måneder skal der ske en form for synlig udvikling

 • Ansøger er motiveret for at træne med hunden og samarbejde med Foreningen Servicehundeakademiet

 • Ansøger har økonomi til at have hund (ca. 1.200,- om måneden. Dækker foder, sygeforsikring og årlige vaccinationer)

 • Ansøger har mulighed for at komme ud med hunden i al slags vejr

 • Ansøger skal kunne modtage undervisning og på sigt ville kunne deltage i vores fællestræning