Bliv servicehunde instruktør

Servicehundeakademiet udbyder servicehundeinstruktør-uddannelsen til dig, der vil arbejde professionelt med psykisk sårbare borgere og servicehunde.

På uddannelsen får du målrettet undervisning med fokus på kompetencer og viden i en kombination af teori og praktik. Der er i uddannelsen lagt vægt på høj faglighed – ikke kun på hundesiden, men i høj grad også på viden om sårbare borgeres udfordringer, og hvordan man hjælper dem til bedre kompetencer ved et anerkendende og positivt fokus på det enkelte menneskes ressourcer.

Formålet med uddannelsen til servicehundeinstruktør, er at sikre en høj standard af fagligt dygtige instruktører til at uddanne fremtidens servicehunde. Det er nemt at kalde sig for hundeinstruktør, men med et eksamensbevis fra Servicehundeakademiet, har du bevis på, at du har gennemført vores uddannelse, og fået de helt rette kompetencer til at varetage opgaven at uddanne både hund og borger samt deres indbyrdes samarbejde.

 

Fleksibel og modulopbygget uddannelse

Størstedelen af uddannelsen foregår online, men da vi vægter hands-on læring højt mødes vi cirka to gange om måneden til fysiske undervisningsdage. Her deltager du i teoretisk undervisning, finpudser dine praktiske færdigheder, og modtager direkte feedback fra erfarne instruktører. Vores moduler kan tages som både weekend- og hverdagshold, alt efter hvad der passer dig bedst.

Din fremgang er vigtig for os. Gennem hele uddannelsen vil du skulle dokumentere din træning ved at uploade videomateriale på vores online platform. Dette skaber en gennemsigtig læringsproces og giver dig mulighed for at se din egen udvikling. 

Det tager typisk 2,5 år at færdiggøre hele uddannelsen á 4 moduler. Du bestemmer dog selv, om du vil tage alle moduler eller nøjes med dem der giver dig de kompetencer du er på udkig efter. Mulighed for projektansættelse hos Servicehundeakademiet forudsætter bestået SHI 1-modul. Foruden jobmuligheder hos andre servicehundeudbydere, er det også en mulighed at bruge uddannelsen selvstændigt.

MODUL 1

SHI Basis

25%

Modulet henvender sig til alle der har en interesse i at blive bedre til at håndtere sin egen eller andres hunde. På ca. 24 uger lærer du bl.a. hvordan man motiverer hunden til samarbejde, og hvordan vi fastholder dette samarbejde. Du lærer hvordan hunde lærer og forskellige metoder til hvordan du kan træne den enkelte hund.

MODUL 2

SHI 1

50%

Modulet gør dig bl.a. klogere på træningsmetoder, udvælgelse af kommende servicehunde og almen sundhed. På dette modul er det et krav at du kan have en hund boende, med henblik på at uddanne den i første del af rejsen mod servicehund. Du skal også træne med ukendte hunde på praktikdage.

MODUL 3

SHI 2

75%

Når du har bestået dette modul, bliver du bl.a. i stand til at uddanne en servicehund færdig og overdrage den til borgeren, sammen med en uddannet instruktør. I dette modul er der lagt vægt på pædagogik, didaktik og metoder. Derudover kommunikation, relationsarbejde og tavshedspligt.

MODUL 4

SHI Specialist

100%

Et specialiseret modul, der gør dig i stand til at undervise borgere på egen hånd – både før og efter overdragelsen. Du lærer bl.a. også at kunne udvælge hvalpe fra et kuld selvstændigt, at planlægge og træne en servicehund på egen hånd og at kunne planlægge et overdragelsesforløb med borgeren.

Skriv dig på interesselisten

For at få den bedste synergi på vores moduler, opretter vi først et hold, når der er minimum 5 på interesselisten. Bemærk dog at interesselisten kun er en tilkendegivelse af din interesse for modulet og derved ikke en tilmelding. Når et tilstrækkeligt antal personer har tilkendegivet sin interesse, opretter vi modulet, og du vil herefter blive kontaktet i forhold til opstartsdato og den endelige tilmelding. 

Jeg ønsker at skrive mig på interesselisten for følgende moduler:
* Bemærk at der er adgangskrav til disse moduler. Kan du ikke fremvise et gyldigt certifikat for tidligere beståede moduler, kan du ikke deltage.

På SHI Basis er der ansøgningskrav, og du bedes uploade din ansøgning når du skriver dig på interesselisten. Du kan uploade din ansøgning eller dit adgangsgivende certifikat her:
MODUL 1

SHI Basis

Modulet er en blanding af teori og praktik, og strækker sig over 24 uger. Størstedelen af modulet foregår online, men der er i alt 10 dage med obligatorisk mødepligt på Fyn 9-15. Der vil være virtuelle opgaver hver anden uge, og du skal dokumentere din træning med videomateriale undervejs.

Modulet henvender sig til alle der har en interesse i at blive bedre til at håndtere sin egen eller andres hunde. 

På modulet kan du bruge din egen hund, eller du kan låne en hund hos os. Det er et krav du kan have en hund boende under modulet, for at sikre rutiner i øvelserne.

På kurset lærer du hvordan man motiverer hunden til samarbejde, og hvordan vi fastholder dette samarbejde. Du lærer hvordan hunde lærer og forskellige metoder til hvordan du kan træne den enkelte hund. På dette modul vil du som udgangspunkt modtage undervisning fra Servicehundeakademiets egne instruktører. Du skal til prøve/eksamen ved modulets afslutning. Ved bestået eksamen, giver modulet adgang til SHI 1-modulet.

Målet med modulet er:

 • At kunne bruge forskellige metoder til indlæring
 • At kunne vurdere adfærd, signaler og stress
 • At vide hvornår du skal søge professionel hjælp


Emner på modulet:

Indlæring / samarbejde / signaler / Indlæringsstrategier / indlæringsmetoder / belønningsbrug / belønningsmetoder / timing og kriterier / grundtræningsøvelser / almene færdigheder / hunden i det offentlige rum / adfærd / hvalpens udvikling / hundens sprog / hund og menneske – relation

Der kan evt. gives merit for SHI Basis, hvis du har anden hundefaglig uddannelse eller relevante kurser. Det kræver du deltager i det to dages adgangsgivende kursus – se mere her.

Praktisk info:
Depositum på kr. 6.000,- betales senest 14 dage inden start. Restbeløb på kr. 3.750,- betales senest dagen inden start. Reg.nr. 3409 konto 13515409 – husk navn og telefonnr. på overførsel. Din tilmelding er først gældende og bindende, når depositum er betalt og din ansøgning* er godkendt.

Bemærk, at der ved modulets udgang opkræves eksamenstillæg á kr. 1.500,- til at dække udgifter forbundet herved.

* Modulet har ansøgningskrav. Det betyder, at du skal uploade en ansøgning, når du skriver dig på interesselisten. I din ansøgning skal du beskrive din tidligere erfaring med hunde eller andre dyr samt en kort beskrivelse af din motivation for at komme ind på dette modul. Du vil få svar på din ansøgning i løbet af 5 hverdage.

MODUL 2

SHI 1

Modulet er en blanding af teori og praktik, og strækker sig over 40 uger (2 semestre). Størstedelen af kurset foregår online, men der er i alt 18 dage med obligatorisk mødepligt på Fyn 9-16. Der vil være virtuelle opgaver hver anden uge, og du skal dokumentere din træning med videomateriale undervejs.

Dette modul er første del af tre. På denne del er det et krav at du kan have en hund boende, med henblik på at uddanne den i første del af rejsen mod servicehund. Du skal også træne med ukendte hunde på praktikdage.

Du vil blive tilknyttet en instruktør, som er din coach i hele forløbet.

Modulet afsluttes med en eksamen/praktisk prøve med hund, beskrivelse af metoder, logbog, og træningsplan samt evaluering af en overdragelse.

Ved bestået eksamen, vil der være mulighed for efterfølgende at arbejde hos Servicehundeakademiet med bl.a. træningsopgaver.

Målet med denne del er:

 • At kunne uddanne en hvalp, så den er klar til midtvejsprøven
 • At kunne lave logbog på de hunde de træner
 • At få viden om arvelige sygdomme og almen sundhed
 • At få viden om sund aktivering
 • At få indsigt i overlevering til borgerne
 • At kunne lave træningsplaner og logbog for den enkelte hund
 • At få indsigt i udvælgelse af egnede hvalpe
 • At få indsigt i test af unghunde
 • At kunne bruge forskellige træningsmetoder og strategier
 • At kunne evaluere på et overdragelsesforløb
 • At få kendskab til forskellige diagnoser, og hvilke udfordringer det giver i undervisning


Emner på modulet:

Lovgivning og tavshedspligt / opførsel i det offentlige rum / teamwork / daglig håndtering af hunden / hvordan forebygger vi træningsproblemer? / hvordan korrigerer vi adfærd? / baggrund for valg af metoder / træningsplaner og logbog / miljøtræning – hvad, hvornår, hvordan? / besøg hos opdrætter / med til overdragelse hos borger / førstehjælp til hunde / diagnoser

Praktisk info:
Depositum på kr. 6.000,- betales senest 14 dage inden start. Restbeløb på kr. 14.800,- betales senest dagen inden start. Reg.nr. 3409 konto 13515409 – husk navn og telefonnr. på overførsel. Din tilmelding er først gældende og bindende, når depositum er betalt.

Bemærk, at der ved modulets udgang opkræves eksamenstillæg á kr. 1.500,- til at dække udgifter forbundet herved.

MODUL 3

SHI 2

Modulet er en blanding af teori og praktik, og strækker sig over 40 uger (2 semestre). Størstedelen af kurset foregår online, men der er i alt 18 dage med obligatorisk mødepligt på Fyn 9-16. Der vil være virtuelle opgaver hver anden uge, og du skal dokumentere din træning med videomateriale undervejs.

Dette modul er anden del af tre. På disse semestre bliver du i stand til at uddanne en servicehund færdig og overdrage den til borgeren sammen med en uddannet instruktør. Du bliver i stand til at teste og udvælge hvalpe i et kuld samt teste og vurdere ældre hunde. Du lærer at planlægge og navigerer i træning med borger og servicehund sammen. I dette modul er der lagt vægt på pædagogik, didaktik og metoder. Derudover kommunikation, relationsarbejde samt ansvar og etik.

Du har fast én hund i træning under hele forløbet, (evt. hunden fra SHI 1). men skal træne med flere forskellige hunde fra vores ”stald” undervejs

Modulet afsluttes med en eksamen/praktisk prøve, certificering af servicehund, overleveringplan til borger, overlevering til borger med instruktør som coach, evaluering af forløbet.

Ved bestået eksamen, vil der være mulighed for efterfølgende at arbejde hos Servicehundeakademiet med bl.a. træningsopgaver.

Målet med denne del er:

 • At vælge den rigtige metode til træningen af hunden
 • At planlægge et træningsforløb med hunden
 • At evaluere på din og andres træning
 • At skabe gode arbejdsalliancer
 • At navigere i kaos
 • At vurdere hvornår en servicehund er prøveklar
 • At skabe relationer
 • At vælge den rigtige metode til undervisning af borgeren


Emner på modulet:

Praktisk træning / samarbejde / supervision / sparring / hvordan sikre vi hunden et godt liv hos borgeren? / hvordan sikre vi hunden får en god flytning? / hvordan sikre vi borgeren er tryg ved os? / undervisning af borgeren / udfordringer omkring undervisning af borger / kommunikation, relation og tavshedspligt

Praktisk info:
Depositum på kr. 6.000,- betales senest 14 dage inden start. Restbeløb på kr. 14.800,- betales senest dagen inden start. Reg.nr. 3409 konto 13515409 – husk navn og telefonnr. på overførsel. Din tilmelding er først gældende og bindende, når depositum er betalt.

Bemærk, at der ved modulets udgang opkræves eksamenstillæg á kr. 1.500,- til at dække udgifter forbundet herved.

MODUL 4

SHI Specialist

Modulet er en blanding af teori og praktik, og strækker sig over 30 uger (2 semestre). Størstedelen af kurset foregår online, men der er i alt 15 dage med obligatorisk mødepligt på Fyn 9-16. Der vil være virtuelle opgaver hver anden uge, og du skal dokumentere din træning med videomateriale undervejs.

Dette modul er sidste del i rækken. Et specialiseret modul, der gør dig i stand til at undervise borgere på egen hånd – både før og efter overdragelsen. Modulet afsluttes med en eksamen/praktisk prøve.

Målet med denne del er:

 • At kunne udvælge hvalpe fra et kuld selvstændigt 
 • At kunne teste unghunde med henblik på uddannelse til servicehund
 • At kunne planlægge og træne en servicehund på egen hånd
 • At kunne selvstændigt arbejde med borgeren
 • At kunne planlægge et overdragelsesforløb
 • At kunne undervise flere borgere samtidig og tage hensyn til deres forskelligheder
 • At kunne oprette netværksgrupper ml. borgerne
 • At kunne tænke ud af boksen ved udfordringer
 • At kunne undervise på SHI Basis


Emner på modulet:
Praktisk træning / kommunikation / diagnoser / coaching / konflikthåndtering / planlægning af hele forløb / hvordan følger vi hunden hos borgeren? / hvordan passer du på dig selv mentalt? / er servicehunden et mirakel? / kollega supervision / samarbejde

Praktisk info:
Depositum på kr. 6.000,- betales senest 14 dage inden start. Restbeløb på kr. 11.300,- betales senest dagen inden start. Reg.nr. 3409 konto 13515409 – husk navn og telefonnr. på overførsel.

Bemærk, at der ved modulets udgang opkræves eksamenstillæg á kr. 1.500,- til at dække udgifter forbundet herved.

Adgangsgivende kursus

Er du interesseret i at blive uddannet servicehundeinstruktør, men du har en anden hundefaglig uddannelse? Så er det muligt at få merit for SHI Basis-modulet, ved at tage dette 2-dages kursus.

Her vurderer vi dine færdigheder, og du bliver undervist sammen med en af vores instruktører med de hunde der er i træning på dagene. Bestået kursus giver adgang til SHI 1.

Praktisk info:
Depositum på kr. 1.000,- ex. moms betales senest 14 dage inden start. Restbeløb på kr.  1.500,- betales senest dagen inden start. Reg.nr. 3409 konto 13515409 – husk navn og telefonnr. på overførsel. Din tilmelding er først gældende og bindende, når depositum er betalt og din ansøgning* er godkendt.

 * Kurset har ansøgningskrav. Det betyder, at du skal uploade en ansøgning sammen med din tilmelding. Ansøgningen skal bestå af bevis på anden hundefaglig uddannelse. Du vil få svar på din ansøgning i løbet af 5 hverdage.

Kontakt os pr. mail for mere info om dette kursus.