Hunde bag tremmer

Vidste du, at flere af vores servicehunde har fået deres grundtræning  af indsatte i både Søbysøgård Fængsel og Kværndrup Udslusningsfængsel?

ET PROJEKT MED MENING

Det giver mening for os at fængsle hundene for en stund

Flere af vores servicehunde har nemlig fået deres grundtræning “bag tremmer”.

I tæt samarbejde med Kriminalforsorgen får udvalgte indsatte mulighed for at være træner og/eller fodervært for hvalpe, der drømmer om at blive service- og førerhunde.

Med projektet ønsker vi at give en meningsfuld beskæftigelse til indsatte og bidrage til resocialisering af den enkelte. Til gavn for hele samfundet.

Præcis hvilken betydning servicehundeaspiranterne har – og har haft – for de indsatte i Søbysøgård Fængsel, kan du læse meget mere om i vores egen dybtgående resocialiseringsundersøgelse.

 

Projektet startede i 2019, og er inspireret af lignende programmer i USA, hvor indsatte også passer og træner kommende servicehunde.

Hvalpene kommer i fængslet fra de er 8 uger til de er 7-9 måneder. De har udgang fra fængslet minimum tre gange ugentligt, for at blive miljøtrænet i offentligheden.

De indsatte modtager løbende teoretisk og praktisk undervisning af instruktører fra Servicehundeakademiet. De indsatte har bygget en agilitybane til formålet.

Hele projektet er baseret på frivilligt arbejde.

hunde har været en del af projektet
+ 0
hunde er blevet servicehunde*
0
* færdiguddannede servicehunde siden 2019

et projekt med mening

Formål og resultater

  • At beskæftige indsatte i fængsel med arbejde, hvor de lærer, at give noget tilbage til samfundet, ved at træne en hvalp, der senere i livet skal ud og hjælpe et andet menneske med en fysisk eller psykisk lidelse.

  • De indsatte lærer færdigheder som at: tage ansvar, drage omsorg, opnå en mere struktureret hverdag, større selvdisciplin, forpligtigelse, teamwork, lederskab, mere selvtillid og tro på egne evner. Med succes øges troen på, at de indsatte kan vende tilbage til et meningsfuldt liv udenfor fængslet.

  • Hvalpene møder de indsatte med ubetinget hengivenhed og kærlighed, hvilket øger menneskets niveau af oxytoxin, som bl.a. øger hormonet for knytning af relationer, og tilskrives at have en beroligende og anti-stressende effekt, hvilket igen er en ekstra gevinst i forløbet.

  • At blive trænet og opdraget i et fængselsmiljø giver hvalpene mange gode stimuli omkring sig, og de lærer allerede fra små, at begå sig blandt mange mennesker. Det gør at hundene bliver bedre til at tilpasse sig, så de senere er bedre rustet til livet som servicehund.