Servicehunde til borgere med OCD

En servicehund kan være til stor hjælp for borgere med OCD ved bland andet at give dem en følelse af følgeskab, tryghed og stabilitet.

En servicehund kan være til stor hjælp for borgere med OCD

Obsessive-compulsive disorder eller obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) er en psykisk lidelse, som er karakteriseret ved gentagne og uønskede tanker (obsessioner) og/eller handlinger (kompulsioner). Personer med OCD oplever ofte en stærk trang til at udføre bestemte handlinger for at lindre deres angst og/eller bekymringer. Oftest ved personen med OCD godt, at handlingerne er overdrevne, men vedkommende vil alligevel udføre disse for midlertidigt at berolige sig selv.

OCD findes i mange forskellige sværhedsgrader med alt fra meget milde- til meget svære symptomer. De typiske tegn på OCD er tvangstanker, hvor man eksempelvis frygter, at noget dårligt vil ske en selv eller ens nærmeste samt tvangshandlinger, hvor man eksempelvis udfører en given handling flere gange. Derudover kan der opleves et overdrevent behov for at gøre ting korrekt eller perfekt, og ofte vil tankerne- og handlinger være ledsaget af anspændthed, angst og/eller undvigelsesadfærd. Når tvangstankerne og/eller tvangshandlingerne bliver sygelige, vil de kunne blive så invaliderende, at det vil have en betydelig indvirkning på personens funktionsevne, sociale funktion samt mulighed for at udføre aktiviteter i hverdagen. Dette vil selvsagt kunne påvirke livskvaliteten i en negativ retning.

En servicehund kan være til stor hjælp for borgere med OCD ved bland andet at give dem en følelse af følgeskab, tryghed og stabilitet. Servicehunden kan hjælpe med at aflede opmærksomheden fra tvangstankerne og tvangshandlingerne ved eksempelvis at kræve opmærksomhed, motion og omsorg. Dette vil kunne give borgeren ro og overskud til at forblive i en given aktivitet eller situation. Derudover kan servicehunden trænes til at udføre bestemte opgaver, der kan hjælpe med at reducere OCD-symptomer, såsom at minde borgeren om at tage medicin, guide dem gennem angstprovokerende situationer eller berolige dem under stressende episoder.

Større selvstændighed med en servicehund

En servicehund vil også kunne bidrage til at skabe større selvstændighed hos borgere med OCD. En servicehund kan medbringes offentlige steder, hvor den kan virke tryghedsskabende for borgeren og dermed minimere en eventuel undvigelsesadfærd. Med hjælpen og støtten fra en servicehund kan borgere med OCD føle sig mere selvsikre, hvilket kan gøre det lettere for dem at deltage i hverdagsaktiviteter samt sociale begivenheder. Servicehunden kan varsle om- og dæmpe eventuelle angstsymptomer, og den bidrager desuden til at skabe forudsigelighed, stabilitet og struktur, hvilket også kan have en positiv indvirkning i borgerens hverdag. 

Alt i alt kan en servicehund være en værdifuld ressource for borgere med OCD, idet den kan medvirke til at mindske symptomerne og dermed øge borgerens oplevelse af råderum. En servicehund kan således anses som en meningsfuld og støttende forbindelse, som vil kunne have positiv indvirkning på borgerens sundhed og livskvalitet.