Servicehunde til borgere med stress

En servicehund kan eksempelvis spille en vigtig rolle i at øge borgerens selvtillid samt støtte borgeren i svære situationer.

Servicehundens beroligende effekt skaber en følelse af sikkerhed og tryghed

Grundlæggende er stress en biologisk reaktion, som i tidernes morgen var livsnødvendig, når mennesket blev udsat for fare. Stress var- og er således en måde hvorpå, at mennesket kortvarigt hjælpes til at kunne møde en potentiel trussel. Befinder mennesket sig dog i en stressudløsende situation over længere tid, vil det kunne have alvorlige konsekvenser for vedkommendes fysiske- og psykiske tilstand.

Stress skal ikke forstås som en egentlig diagnose, men mere som en belastningstilstand fra en ydre- og/eller indre belastning. Oplever man, at det ikke er muligt at regulere eller tilpasse belastningen, eller føler man sig begrænset i forhold til sine handlemuligheder, færdigheder og/eller ressourcer, vil dette kunne sætte gang i en ødelæggende spiral, hvor stressen vil forværres. Mange oplever fysiske symptomer som muskelspændinger, hovedpine, et svækket immunsystem mv. Derudover vil man kunne opleve psykiske- og adfærdsmæssige symptomer som nervøsitet, angst, ubeslutsomhed, aggressivitet og social isolation.

For borgere med stress vil en servicehund muligvis kunne være en uvurderlig hjælp i hverdagen.

En servicehund kan eksempelvis spille en vigtig rolle i at øge borgerens selvtillid samt støtte borgeren i svære situationer. Servicehundens beroligende tilstedeværelse kan bidrage til at skabe en følelse af sikkerhed og tryghed, hvilket kan virke stressreducerende for borgeren. Når borgeren interagerer med servicehunden, kan det fungere som en påmindelse om at tage en pause fra en ellers svær situation. Ved at fokusere på servicehunden som noget positivt og beroligende får borgeren mulighed for at flytte sit fokus væk fra situationen og i stedet skabe en følelse af kontrol. Dette kan give anledning til, at borgeren vil kunne føle større tro på egen formåen samt større råderum i sådanne situationer.  

Servicehunden kan advare om potentielle trusler

Ligesom ved angst kan en servicehund trænes til at advare om potentielle trusler, skabe adgang i det offentlige rum og hjælpe med at berolige i svære situationer. Servicehunden kan give borgeren forudsigelighed, hvilket også kan virke indskrænkende på oplevelsen af stress.

Servicehunde er trænet til at være opmærksomme og responsive over for den enkelte borgers behov. En servicehund vil kunne nedbringe risikoen for social isolation, idet den som ledsager vil kunne støtte borgeren under sociale aktiviteter og begivenheder. Dette vil med stor sandsynlighed have en positiv indvirkning på borgerens aktivitetsniveau samt mentale trivsel.


Hunden kan spille en afgørende rolle i at håndtere stress

Alt i alt kan servicehunde spille en afgørende rolle i at hjælpe mennesker med at håndtere stress. Deres tilstedeværelse kan være med til at understøtte borgerens handlemuligheder, dæmpe nervøsitet i pressede situationer samt gøre opmærksom på behovet for pauser i hverdagen. En servicehund kan således anses som en meningsfuld og støttende forbindelse, som vil kunne have positiv indvirkning på borgerens sundhed og livskvalitet.