Sådan foregår bevilling af servicehund

Der kan være mange årsager til, at man overvejer hvorvidt en servicehund vil kunne være det rigtige hjælpemiddel for dig eller en af dine nærmeste.  

Hos Foreningen Servicehundeakademiet får vi ofte spørgsmål til, hvordan man egentlig kommer i betragtning til en servicehund.   

De to mest oplagte veje til en servicehund fra Servicehundeakademiet er:  

 • At få servicehunden bevilliget via kommunen  
 • At betale for servicehunden selv 

Vi tilbyder også træning og certificering af egen hund, men dette er en anden tilgang og kræver nogle andre forudsætninger. Har du spørgsmål hertil er du i stedet velkommen til at kontakte os.  

Vi vil her forsøge at hjælpe dig med, hvad kommunerne ofte kigger efter, når de skal bevillige en servicehund. Det kan også være en god ide at ringe til din kommune og få en snak om processen inden, at du sender en ansøgning afsted. 

Bevilliget servicehund 

Servicehunde bevilliges som hjælpemiddel efter servicelovens §112.  
Der er flere forhold, som skal være opfyldt for, at kommunen vil kunne bevillige en servicehund. Her har vi forsøgt at forklare de vigtigste, som er værd at huske på, når du vil ansøge om en servicehund. 

 • Personkreds/målgruppe 
  Den fysiske eller psykiske funktionsevne skal være varigt nedsat og lægefagligt dokumenteret. Her kræver det, at alle behandlingsmuligheder er udtømt. Følgerne af den nedsatte funktionsevne skal desuden være af indgribende karakter i borgerens hverdag, hvilket ofte gør borgeren afhængig af andres hjælp. Ofte vil der ikke være udsigt til bedring, og derfor vil borgeren som regel skulle leve med pågældende lidelse resten af livet. Det er de udfordringer i hverdagen, som opstår på baggrund af borgerens nedsatte funktionsevne, der vil have betydning for, om borgeren er i målgruppen til en servicehund.   

 

 • Væsentlighedskriteriet 
  Kommunen vurderer, om en servicehund vil kunne lette borgerens tilværelse i væsentlig grad. Det betyder, at servicehunden skal kunne afhjælpe, støtte eller kompensere for de varige følger af den nedsatte funktionsevne. Her kan det derfor beskrives hvordan, at det påtænkes, at servicehunden vil kunne bidrage til, at borgeren får mulighed for at leve et selvstændigt liv på lige fod med andre jævnaldrende. Det kan beskrives hvordan, at servicehunden vil kunne give borgeren mulighed for at deltage i betydningsfulde (fritids)aktiviteter, uddannelse, job, indkøb, lægeaftaler eller andet, som borgeren ønsker at kunne. Overordnet er det vigtigste at få beskrevet behovet for en
  servicehund. Det er således ikke nok, at hunden skal øge borgerens tryghed eller lyst til at komme ud ad døren, da en almindelig familiehund også vil kunne støtte til dette.
   
 • Egnethed 
  Kommunerne vil vurdere, om de finder borgeren i stand til at varetage hundens røgt og pleje. Dette betyder, at de laver en vurdering af, om den nedsatte funktionsevne har betydning for borgeres evne til at være hundeejer herunder vedligeholde servicehundens træning. Det kan være en fordel at nævne i ansøgningen, hvis borgeren har haft hund tidligere eller ofte passer hund. Det kan understrege kendskabet til ansvaret og den økonomiske (mer)udgift, som følger med servicehunden.  

Når du har sendt din ansøgning afsted, vil kommunen foretage en individuel vurdering af netop din sag. Det betyder, at ansøgningsforløb ofte vil kunne forløbe vidt forskelligt. Undervejs kan din kommune komme i besiddelse af oplysninger, som vil kunne have betydning for afgørelsen af din sag. Det kan eksempelvis være udtalelser fra din psykolog eller læge. Er disse oplysninger ikke til din fordel, bør du modtage et partshøringsbrev, hvor du har mulighed for at kommentere på de nytilkomne oplysninger.  

Der er ofte mange punkter og meget ventetid i løbet af en ansøgningsproces. Der er mange flere faktorer i spil end ved bevilling af andre hjælpemidler som eksempelvis rollator eller kørestol. Hunden er et levende væsen, og det er derfor vigtigt at kommunen (og vi) er sikre på, at en servicehund vil være det rette hjælpemiddel for dig. Vi ønsker at passe hunden men bestemt også på dig. En servicehund kommer med et kæmpe ansvar, og samtidig er vedligeholdelse af servicehundens træning en meget krævende opgave. Når det er sagt, så ved vi også, at en servicehund kan gøre en verden til forskel for sin borger. Dette kan du læse meget mere om i vores undersøgelse af servicehundens betydning for psykisk sårbare her.

Vi ønsker dig held og lykke med din ansøgning.