Hvorfor må jeg ikke snakke med en servicehund? 

De fleste ved, at man ikke må tage kontakt til en servicehund, når den er på arbejde. De færreste ved, hvorfor. En psykiatrisk servicehund er et hjælpemiddel til mennesker med psykisk sårbarhed. Den psykiske sårbarhed medfører ofte en altødelæggende angst, depression og isolation – og det er her, servicehunden virkelig kan gøre en forskel. En […]

Undersøgelse: Servicehundens betydning for psykisk sårbare

Foreningen Servicehundeakademiet har forestået en undersøgelse af servicehundens betydning for psykiske sårbare brugere. Brugerne i undersøgelsen har alle servicehund fra Servicehundeakademiet. Brugerne er i alderen 15 til 57 år. Undersøgelsen er foretaget via semistruktureret interview, med en scoringsskala gående fra et (ingen betydning) til fire (betyder alt), samt indsamling af narrativer. Der spørges ind til […]