Undersøgelse: Servicehundens betydning for psykisk sårbare

Foreningen Servicehundeakademiet har forestået en undersøgelse af servicehundens betydning for psykiske sårbare brugere. Brugerne i undersøgelsen har alle servicehund fra Servicehundeakademiet. Brugerne er i alderen 15 til 57 år. Undersøgelsen er foretaget via semistruktureret interview, med en scoringsskala gående fra et (ingen betydning) til fire (betyder alt), samt indsamling af narrativer. Der spørges ind til servicehundens betydning for følgende emner: frihed, overskud, uddannelse/arbejde, sociale aktiviteter, omverdenen, accept af udfordringer, fysisk og psykisk velbefindende, medicinforbrug, søvnmønster, uforudsete hændelser og familieliv. 

Menneskesynet er holistisk med rod i humanvidenskaberne og fænomenologien. Hvert emne præsenteres med et kort teoretisk afsnit, brugernes egne udsagn og et søjlediagram over den procentvise fordeling på scoringsskalaen. Emnet afsluttes med en delkonklusion. Selve undersøgelsen afsluttes med en samlet konklusion. 

Gennem undersøgelsen bliver det tydeligt, at servicehundens qua dens uddannelse og funktion faciliterer fysiologiske effekte hos borgeren i form af:

  • lavere puls 
  • sænkelse af alarmberedskabet 
  • Beroligelse af det autonome nervesystem 
  • lavere kortisolniveauet i blodet


Servicehunden bidrager således til, at borgeren oplever tryghed, selvstændighed, frihed og livsmod. Borgeren oplever færre angstanfald og depressive perioder, og at evt. anfald ikke bliver så ødelæggende og voldsomme. Med en servicehund kan borgeren få frihed, overskud og energi til at kunne leve det liv, de gerne vil og drømmer om. For de unge kan det betyde fastholdelse i uddannelsessystemet, håb for fremtiden og mulighed for deltagelse i sociale aktiviteter. Servicehunden betyder at psykiske sårbare kan leve med deres diagnose(r) uden ensomhed og eksklusion fra samfundet. Servicehundens dæmper på følgerne af psykisk sårbarhed beskrives forskelligt, men fælles er, at det betyder et liv, der er værd at leve med håb for fremtiden. 

Læs den komplette undersøgelse her: www.servicehundeakademiet.dk/servicehundens-betydning/