Bestyrelsesberetning 2023

Foreningen Servicehundeakademiet blev stiftet den 28. juli 2023 og har således alene eksisteret i under et halvt år.

Men selv om det er en ny forening, er det en forening, der er grundlagt på mange års erfaring og fagkundskab. Selve foreningen er udsprunget af en del af virksomheden Servicehundeakademiet ApS. Dette bevirker, at vi allerede fra starten af, har haft et fagligt og kompetent fundament at arbejde ud fra.

På trods af at foreningen er nystartet i juli 2023, er vi kommet godt fra start og har både fået ansat fagligt og dygtigt personale og instruktører, fået etableret samarbejde i mange forskellige sammenhænge og ikke mindst fået udplaceret mange hunde hos borgere i vores målgruppe.

Ved udgangen af 2023 har foreningen i alt udplaceret 12 hunde og har 3-4 hunde på vej ud til nye brugere.

Vi har fået lov at fortsætte og indtræde i Servicehundeakademiet ApS’ samarbejde med Fængslet Søbysøgård og Udslusningsfængslet Kværndrup, hvor mange af vores hvalpe bor og trænes af de indsatte under kyndig vejledning af vores leder og instruktører. Dermed er vi med til at give de indsatte en vej tilbage til samfundet uden kriminalitet. Ud over at bo og blive trænet af de indsatte, tages hvalpene ud i forskellige miljøtræningssammenhænge af vores instruktører flere gange ugentligt.

Som en afgørende faktor for foreningens økonomiske grundlag har vores fundraiser formået af skaffe mange og store donationer til foreningen. Fondene modtager både materiale om foreningen samt beskrivelse fra bruger. Ud over hundenes udplacering hos sårbare borgere, vægtes vores samarbejde med fængslet i begrundelsen for uddelingerne. Disse donationer er medvirkende til, at vi kan udplacere så mange hunde hos sårbare borgere. Udplaceringerne sker løbende og vurderes og bevilliges i overensstemmelse med fondsbevillingerne. Vi vægter højt at udplaceringen sker i overensstemmelse med de vilkår, hvorpå bevillingerne er givet. Og at bevillingerne hurtigst muligt bliver anvendt til formålet.

Derudover har vi et godt og fagligt samarbejde med mange kommuner, som bevilliger hundene som hjælpemidler. Dette samarbejde kan vi være meget tilfredse med efter så kort tid som selvstændig forening og kan især takke vores leder for at have arbejdet intensivt med dette område.

Ud over at tage et socialt ansvar i forhold til vores borgere og de indsatte, har vi også valgt at tage et socialt ansvar i forhold til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet og har haft flere praktikanter og frivillige i vores forening i det forløbne år.

Afslutningsvis vil jeg på vegne af hele bestyrelsen takke for det store arbejde vores leder, medarbejdere, instruktører, praktikanter og frivillige har lagt i Foreningen Servicehundeakademiet i det forgangne år. Samt takke for de mange og flotte donationer, vi har modtaget i 2023.

Marts 2024

På bestyrelsens vegne
Sanne Vahlun
Bestyrelsesformand

Servicehunde til fællestræning i Zoo